Irwin's

Potato Bread

  • ASIAN PRAWN & SMOKED SALMON SALAD WITH WARM POTATO BREAD “NOODLES”

    ASIAN PRAWN & SMOKED SALMON SALAD WITH WARM POTATO BREAD “NOODLES”

    Serves 4

    View the recipe